tarieven
Huisartsenpraktijk Broekhuyse
Barneveldseweg 11 D 6741 LH
Lunteren

Tarieven 2024

Conform de eisen inzake de nieuwe Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorg (WKKGZ), ingegaan in 2016, dient de huisarts inzicht in zijn tarieven te geven aan de cliënten. Hieronder volgt het overzicht, aangevuld met de nodige uitleg.

Iedere Nederlander heeft een verplichte zorgverzekering. In 2024 geldt daarnaast voor iedereen van 18 jaar en ouder een eigen risico van minimaal 385 euro (conform 2018 t/m 2020)

Het bezoek aan de huisarts valt niet onder het eigen risico. Kosten voor onderzoek of zorg buiten de praktijk vallen hier wèl onder.

Denk hierbij aan:

– voorgeschreven medicijnen
– laboratorium- of röntgenonderzoek
– verwijzing naar specialist, fysiotherapeut of psycholoog

Of in uw geval een betaling binnen of buiten het eigen risico valt, kunt u altijd bij uw zorgverzekeraar navragen. Voor de particuliere aanvullende verzekering (AV) gelden vergoedingsvoorwaarden die per verzekeraar en per aanvullende polis sterk kunnen verschillen. Uw huisarts is niet bekend met deze afspraken tussen u en uw verzekeraar. Vraag bij twijfel na bij uw verzekeraar of u met uw aanvullend verzekeringspakket in aanmerking komt voor een vergoeding.

De hieronder genoemde huisartsenzorg met bijbehorende tarieven valt dus niet onder uw eigen risico, Ze worden volledig door de verzekeraar rechtstreeks aan de huisarts vergoed. U hoeft deze dus niet zelf te betalen. Uitzondering hierop zijn de passantentarieven. Deze worden weliswaar ook vergoed. Maar pas na indienen van de aan u verstrekte factuur bij de verzekeraar.

Basis-inschrijftarief per kwartaal
Uw huisarts declareert per kwartaal per patiënt het (vaste) inschrijftarief rechtstreeks bij uw verzekeraar. Ook als u in een bepaald kwartaal geen daadwerkelijk contact hebt gehad met de praktijk. Het inschrijftarief is namelijk een vergoeding voor onkosten inzake de beschikbaarheid van het totale integrale pakket aan huisartsgeneeskundige zorg, 24 uur per dag en 7 dagen per week.

 

NZa-tarieven-2024

* Deze tarieven zijn voor alle patiënten gelijk.

Voor meer informatie over de vergoedingen van oa chronische zorg kunt verder lezen op NZa/tarieven huisartsenzorg 2024 of uw zorgverzekeraar.