tarieven
Huisartsenpraktijk Broekhuyse
Barneveldseweg 11 D 6741 LH
Lunteren

Tarieven 2021

Conform de eisen inzake de nieuwe Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorg (WKKGZ), ingegaan in 2016, dient de huisarts inzicht in zijn tarieven te geven aan de cliënten. Hieronder volgt het overzicht, aangevuld met de nodige uitleg.

Iedere Nederlander heeft een verplichte zorgverzekering. In 2021 geldt daarnaast voor iedereen van 18 jaar en ouder een eigen risico van minimaal 385 euro (conform 2018 t/m 2020) (het bedrag zou de hele huidige kabinetsperiode gelijk blijven)

Het bezoek aan de huisarts valt niet onder het eigen risico. Kosten voor onderzoek of zorg buiten de praktijk vallen hier wèl onder.

Denk hierbij aan:

– voorgeschreven medicijnen
– laboratorium- of röntgenonderzoek
– verwijzing naar specialist, fysiotherapeut of psycholoog

Of in uw geval een betaling binnen of buiten het eigen risico valt, kunt u altijd bij uw zorgverzekeraar navragen. Voor de particuliere aanvullende verzekering (AV) gelden vergoedingsvoorwaarden die per verzekeraar en per aanvullende polis sterk kunnen verschillen. Uw huisarts is niet bekend met deze afspraken tussen u en uw verzekeraar. Vraag bij twijfel na bij uw verzekeraar of u met uw aanvullend verzekeringspakket in aanmerking komt voor een vergoeding.

De hieronder genoemde huisartsenzorg met bijbehorende tarieven valt dus niet onder uw eigen risico, Ze worden volledig door de verzekeraar rechtstreeks aan de huisarts vergoed. U hoeft deze dus niet zelf te betalen. Uitzondering hierop zijn de passantentarieven. Deze worden weliswaar ook vergoed. Maar pas na indienen van de aan u verstrekte factuur bij de verzekeraar.

Basis-inschrijftarief per kwartaal
Uw huisarts declareert per kwartaal per patiënt het (vaste) inschrijftarief rechtstreeks bij uw verzekeraar. Ook als u in een bepaald kwartaal geen daadwerkelijk contact hebt gehad met de praktijk. Het inschrijftarief is namelijk een vergoeding voor onkosten inzake de beschikbaarheid van het totale integrale pakket aan huisartsgeneeskundige zorg, 24 uur per dag en 7 dagen per week. Voor 2021 is het tarief (landelijk bepaald)(in euro’s):

Voor patiënten:

jonger dan 65 jaar: 17,14 per kwartaal
tussen de 65 en de 75 jaar: 20,11 per kwartaal
tussen de 75 en de 85 jaar: 30,19 per kwartaal
ouder dan 85 jaar: 47,37 per kwartaal

Basis-verrichtingentarieven
Uw huisarts declareert verder per verrichting een basistarief rechtstreeks bij uw verzekeraar.

Voor 2021 zijn deze basistarieven (landelijk bepaald)(in euro’s):

T   Consult regulier 5 en < 20 minuten        10,51
C2  Consult regulier 20 minuten en langer  21,03
V   Visite huisarts korter dan 20 minuten    15,77
V2  Visite huisarts 20 minuten en langer      26,28

Consulten passanten

Voor 2021 zijn deze passantentarieven (landelijk bepaald)( in euro’s):

Consult passant korter dan 5 minuten      15,46
Consult passant vanaf 5 tot 20 minuten    30,91
Consult passant 20 minuten en langer      61,83
Visite passant korter dan 20 minuten      46,37
Visite passant 20 minuten en langer       77,28

Overige verrichtingen *
Chirurgische ingreep                        95,01
Ambulante compressietherapie (zwachtelen) 63,86
Therapeutische injectie (Cyriax)            32,09
Oogboring                                   60,72
Intensieve zorg, gedurende dag              81,17
Intensieve zorg, gedurende ANW              140,00
IUD aanbrengen of verwijderen               67,01
Diagnostiek m.b.v. Doppler (Enkel-Arm-Index)62,20
Spirometrie maken en beoordelen             50,02
ECG maken en beoordelen                    47,82
Bloeddrukmeting 30 minuten of 24 uur        31,77
Teledermatologie                            30,95
Cognitieve functietest, MMSE                64,51
MRSA-screening                              32,23
Euthanasie                                  257,96
Informatieverstrekking, per 5 minuten       15,46
Polyfarmacie                                33,43
Stoppen met roken (eenmalig per jaar)       81,30
Verbruiksmaterialen *
Atraumatisch hechtmateriaal, incl. lijm  10,21
Zwangerschapstest                            3,34
Teststrip urine                            0,59
Dipslide                                     2,23
Teststrip bloedsuikerbepaling                0,59
Vloeibaar stikstof                           4,14
CRP-sneltest                                4,47
* Deze tarieven zijn voor alle patiënten gelijk.

Voor meer informatie over de vergoedingen van oa chronische zorg kunt verder lezen op NZa/tarieven huisartsenzorg 2021 of uw zorgverzekeraar https://www.lhv.nl/uw-praktijk/financien/tarieven/tariefbeschikking-nza