Bijzondere spreekuren – Huisartsenpraktijk Broekhuyse – Lunteren
Huisartsenpraktijk Broekhuyse
Barneveldseweg 11 D 6741 LH
Lunteren

Bijzondere spreekuren

Diabetes Mellitus

Voor Diabetes Mellitus patienten houdt Marianne Hulleman, praktijkondersteuner, op maandag en dinsdag een speciaal spreekuur. Wilt u een extra suikercontrole? Dan kunt u dat altijd tussendoor aanvragen bij de assistente.

https://www.thuisarts.nl/diabetes-mellitus/ik-heb-diabetes-type-2

Hypertensie/Cardiovasculair Risicomanagement

Voor mensen met een verhoogd cardio-vasculair risico, zoals hoge bloeddruk, hoog cholesterol, doorgemaakt CVA, hartinfarct, en boezemfibrilleren , ook uitgevoerd door de praktijkverpleegkundige Marianne Hulleman. Uw bloeddruk, gewicht, leefstijl, cholesterol en eventueel uw vaatdoorbloeding wordt dan gecontroleerd. De POH kan u ook verwijzen voor de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI), voor mensen met extreem overgewicht ( https://www.loketgezondleven.nl/zorgstelsel/gecombineerde-leefstijlinterventie/aanbod-GLI-in-Nederland )

https://www.thuisarts.nl/hoge-bloeddruk

 

 

Wrattenspreekuur

LET OP: ivm vakantie verschuift het spreekuur in april naar MAANDAG 11 APRIL .
Stikstof behandeling :  de 1e maandag van de maand  op afspraak (ivm corona spreiden wij de patientencontacten).
https://www.thuisarts.nl/wratten/ik-heb-last-van-wratten

Astma/COPD-spreekuur en STOPPEN MET ROKEN

Op maandag en dinsdag, door Marianne Hulleman. Longfunctieonderzoek en medicatie-advies. Stoppen met roken programma: vergoed door de zorgverzekeraar mits u enkele gesprekken met de praktijkverpleegkundige heeft als ondersteuning voor uw stoppen met roken. Ivm corona zullen de longfunctie onderzoeken tijdelijk uitgesteld worden. ( https://www.thuisarts.nl/stoppen-met-roken )

POH-GGZ

Voor mensen met psychische klachten, stress, werkgerelateerde spanningen, zorgen binnen het gezin, hebben wij een spreekuur met een gespecialiseerd psychiatrisch verpleegkundige. Marja Versteeg houdt elke dinsdag spreekuur om u te ondersteunen. Zijn de zorgvragen wat complexer, of vraagt het langere tijd begeleiding, dan kunt u verwezen worden naar een eerstelijnspsycholoog of bijvoorbeeld de gespecialiseerde GGZ.

https://www.thuisarts.nl/hulp-bij-psychische-klachten-bij-volwassenen/ben-ik-psychisch-wel-fit-hoe-word-ik-psychisch-fitter

Ouderenzorg

Ouderen wonen steeds langer thuis, met soms ingewikkelde problemen: verlies van gezondheid, kwetsbaarder worden, minder steun van de omgeving. De laatste jaren hebben wij veel geinvesteerd in aandacht en zorg voor kwetsbare ouderen. Hierbij proberen we samen met de patient, de familie en andere gezondheidswerkers in het veld de zorg zo goed mogelijk te organiseren. Heeft u zelf of uw familie vragen of zorgen, informeert u dan eens bij de praktijk.

Onze praktijkverpleegkundige Geeske Verdaasdonk, werkzaam op donderdag, zal in overleg met de huisarts ouderen actief benaderen voor een orienterend gesprek. Daarnaast zal zij diabetes en bloeddrukcontroles verrichten bij patienten met chronische medicatie.

https://www.thuisarts.nl/dementie